2001

Rada oli mõeldud maasturitega läbimiseks. Võistlus toimus kahes klassis; originaal ja spetsiaal. Originaalklassi autode rada oli kergem, kus suuremas osas liiguti mööda eksisteerivaid teid ja radu, kuid esines rajal lõike, mille läbimine võis osutuda suhteliselt raskeks. Spetsiaalklassi rada oli väga raske, milline oli läbitav ainult spetsiaalset ettevalmistust omavate maasturitega.

Võistlus oli jagatud kolmeks erinevaks etapiks, etappide keskused asusid vastavalt:

1. Lääne-Virumaal, Rakkes
2. Valga maakonnas, Helme vallas, Linna ( Ritsu ) asulas
3. Viljandi maakonnas, Kõpu asulas

Igal etapil oli rajale paigutatud 15 – 30 kontrollpunkti, lisaks oli rajal traieli printsiibil lisaktseid ja veetakistuste ületusi.

Võistlusrajal liikudes tuli täita kõiki LE nõudeid.

Meedia

Raido Rinaldi